Από τους κυριότερους Στόχους του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης a Cert Α.Ε. είναι:

  • Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της πιστοποίησης μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλού κύρους, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προώθηση των προϊόντων των πελατών του στις Ελληνικές και Διεθνείς αγορές.
  • Η ανάπτυξη και η προώθηση της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που βασίζονται στις μεθόδους της Βιολογικής και Ολοκληρωμένης καλλιέργειας ως σημαντικού παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, μέσω της συμμετοχής σε Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα και Οργανώσεις.
  • Η διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας του Οργανισμού κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης, έτσι ώστε όλοι οι πιστοποιούμενοι να έχουν την ίδια ανεξαιρέτως μεταχείριση από αυτόν.
  • Η προσφορά τόσο στους πιστοποιούμενους, όσο και στους συνεργάτες του Οργανισμού, όλων εκείνων των εφοδίων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι στο χώρο τους.

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία και την άρτια επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της, η a Cert Α.Ε. δεσμεύεται για την παροχή αξιόπιστης πιστοποίησης η οποία θα προσθέσει την επιζητούμενη αξία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα των πελατών της.